foto

Introductie

Leuk dat u “de Schakel -educatief” heeft gevonden op internet.

Ouders hebben als opvoeder een speciale taak. Elk kind heeft zijn speciale eigenschappen en/of behoeften.
U wilt als opvoeder de ontwikkelingsgang zo optimaal mogelijk ondersteunen. Soms ‘loopt’ de ontwikkeling vast of is er specialistische hulp nodig. Bijvoorbeeld bij een ontwikkelingsstoornis of kenmerken van Autisme.
Dan is ondersteuning en begeleiding krijgen van een onafhankelijk iemand thuis nodig. Iemand met begrip en kennis die kan helpen opnieuw richting te geven.

De Schakel- educatief is aangesloten bij Zorgnetwerk Noord. Via deze coöperatie kunt u ook na 2014 gebruik blijven maken van deze begeleiding. Zorgnetwerk Noord is de verbindende schakel tussen U en een netwerk van gekwalificeerde professionals. Dit heeft alle voordelen voor u.

Karin Wagteveld MEd
De stuwende kracht achter “de Schakel-educatief”.